KORVAUSLOMAKKEET

Opiskelijan ateriakorvaus 2017-2018

PALAUTEKYSELYT

Työpaikkaohjaajan palaute työssäoppimisesta

Opiskelijan palaute työssäoppimisesta

TYÖPAIKKAOHJAAJALLE

TERVETULOA DUUNIIN! – Opas nuoren perehdyttämiseen (pdf)

Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana (pdf)

TONET- työssäoppimisen tietopalvelu

TYÖTURVALLISUUS JA TYÖAIKA

ILMOITUS 16-17 vuotiaiden nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralliseen työhön

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)

Asetus nuorten työntekijäin suojelusta (508/1986)

Työministeriön päätös nuorille sopivista kevyistä töistä (1431/1993)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (128/2002)

Työaikalaki (605/1996)

Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista (1406/1993) 

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston online-tietoverkosto

TYÖSOPIMUS

Työsopimuslaki (55/2001)


VAHINGONKORVAUS JA TAPATURMAVAKUUTUS

Omnian opiskelijoiden vastuuvakuutusturva työssäoppimisjaksolla (pdf):
https://www.omnia.fi/sites/default/files/opiskelijoiden_vakuutusturva_tyossaoppimisjaksolla_0.pdf

Vahingonkorvauslaki (412/1974)

Tapaturmavakuutuslaki (608/1948)

Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta (1318/2002)


OPINTOTUKI

Opintotukilaki (65/1994)

Opintotukiasetus (260/1994)

Laki lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta (48/1997)

Asetus lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta (293/1997)

Opetusministeriön asetus (932/2001) opintorahaa vastaavan taloudellisen tuen huomioon ottamisesta opintorahaa myönnettäessä

AMMATILLINEN KOULUTUS

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998)

Asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998)

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998)

Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998)

Asetus ammatillisista perustutkinnoista (216/2001)

Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (479/2003)

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2005/20050041.pdf

MUUTA

EDU.fi

Työvoimahallinto

Opetushallitus


VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvoston päätös (213/1999) 25.2.1999 tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa

Valtioneuvoston asetus (616/2001) 5.7.2001 tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta